کنترل مایکروسافت بر مرورگر اج در حال کاهش است

مایکروسافت تا‌کنون سعی کرده است کنترل کاملی بر مرورگر اج داشته باشد، اما ظاهرا این وضعیت در حال تغییر است.