کشف دایناسوری جدید با شباهت فوق العاده به پرندگان امروزی

دایناسورهای جدیدی در منطقه گوانژو کشف شده‌اند که از نظر مشخصات ظاهری و برخی ویژگی‌ها دقیقا دارای ساختاری همانند پرندگان امروزی هستند.