پیش‌ نمایش گرندپری مجارستان 2017 فرمول یک؛ پیشتازی فراری

امروز رأس ساعت ۱۶:۳۰، مسابقات فرمول یک در کشور مجارستان یازدهمین مرحله‌ی خود را سپری خواهد کرد.