نهنگ کوهان دار

این ویدیو توسط یک غواص در اقیانوس هند ثبت شده و نهنگ کوهان دار 40 تنی را نشان می‌دهد که با پرشی بلند به طور کامل از آب خارج می‌شود. نهنگ های کوهان دار بسیار بزرگ و عظیم‌الجثه هستند. میانگین وزن یک نهنگ کوهان دار بالغ و بزرگسال در حدود 36 هزار کیلوگرم یعنی معادل ...

نوشته ویدیویی حیرت‌انگیز از پرش بلند نهنگ کوهان دار 40 تنی به بیرون از آب اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.