فهرست آسیب‌ پذیرترین نرم‌ افزارهای پرکاربرد در ایران منتشر شد

مرکز ماهر فهرست به‌روز‌رسانی شده‌ای از آسیب‌پذیرترین نرم‌افزارهای پرکاربرد در بخش‌های مختلف ایران را منتشر کرد.