ثبت زمان جدید در پیست نوربرگ رینگ توسط شورولت کامارو ZL1 1LE

مدل جدید شورولت با نام کامارو ZL1 1LE موفق به ثبت زمان جدیدی در پیست نوربورگ رینگ آلمان شده است که بیش از ۱۳ ثانیه بهتر از مدل قبلی این خودرو است.