ایرانیان رده نخست اتلاف وقت در ترافیک را از آن خود کردند

بر اساس آخرین گزارش مؤسسه‌ی نامبیو، ایران نخستین کشور و تهران نهمین کلان‌شهر دنیا در زمینه اتلاف وقت شهروندان در ترافیک شناخته شدند.