قابلیت Continue on Pc مایکروسافت برای کاربران آیفون فعال شد

مایکروسافت قابلیت Countinue On PC را برای کاربران گوشی‌های آیفون نیز فعال کرد.