صعود به برج ایفل بدون طناب

تا به حال هیجان صعود ساختمان‌های مختلف را دیده و شنیده‌ایم اما آیا چیزی از صعود هیجان انگیز برج ایفل بدون طناب شنیده اید؟ با کجارو همراه باشید.