گزارش مالی نوکیا برای فصل دوم ۲۰۱۷ منتشر شد

گزارش مالی نوکیا برای سه ماهه‌ی دوم ۲۰۱۷ نشان از کاهش زیان‌دهی و افزایش درآمد در برخی از بخش‌ها دارد.