فاز اول دولت الکترونیک و دولت همراه به بهرداری خواهند رسید

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فاز اول دولت الکترونیک و همراه را هفته‌ی آینده افتتاح خواهد کرد.