تریلر جدید فیفا 18 با محوریت نحوه جایگیری و حرکات بازیکنان

روز گذشته الکترونیک آرتز تریلر جدیدی از بازی فیفا 18 منتشر کرد که در آن با نحوه جایگیری و حرکات بازیکنان در موقعیت‌های مختلف آشنا شدیم.