گوگل، یوتیوب رد و پلی موزیک را ترکیب می‌کند

گوگل تأیید کرد که درصدد ترکیب دو سرویس یوتیوب رد و پلی موزیک است.