طرح مفهومی بعدی فولکس‌ واگن یک مدل برقی است

شرکت فولکس‌واگن برای تکمیل خودروهای چهارگانه خود از برند ID، به‌زودی یک مدل برقی مفهومی در کلاس چهاردر خانوادگی را به نمایشگاه فرانکفورت می‌فرستد؛ خودرویی که هنوز اطلاعات زیادی از آن منتشر نشده است.