احتمال اعلام جرم علیه وزیر ارتباطات

معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده است که احتمال اعلام جرم علیه وزیر ارتباطات وجود دارد.