۴ مرداد: اولین اصابت موشک V2 به خاک انگلستان

۷۳ سال پیش در چنین روزی شاهکار نظامی مهندسی آلمان نازی یعنی موشک پیشرفته V2 برای نخستین بار به خاک انگلستان اصابت کرد.