پرتاب موشک سایوز

در پرتاب موشک سایوز که مدتی قبل اتفاق افتاد، تعداد زیادی ماهواره به صورت همزمان در مدار قرار گرفتند. لحظه بلند شدن این راکت از زمین توسط ماهواره‌ بسیار کوچک Dove ثبت شده است. هفته گذشته موشک سایوز، 73 ماهواره را در مدار زمین قرار داد. قسمتی از لحظه پرتاب این موشک حامل چندین ماهواره، ...

نوشته ویدیوی شاهکار ضبط شده از پرتاب موشک سایوز توسط ماهواره‌ Dove اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.