نقد سریال شهرزاد؛ قسمت پنجم، فصل دوم

در جدیدترین قسمت از سریال شهرزاد، برای تعدادی از سوالات پاسخ می‌یابیم و اتفاقات جدیدی برای قباد رخ می‌دهد.