ادوبی فلش

به دنبال کنار گذاشته شدن نرم افزار پینت، روز گذشته کمپانی ادوبی نیز با انتشار بیانه‌ای رسمی از توقف پشتیبانی از ادوبی فلش تا پایان سال 2020 میلادی خبر داد. اگرچه آینده به HTML5 تعلق دارد، اما هنوز هم بسیاری از سایت‌ها از ادوبی فلش استفاده می‌کنند. با این حال، شرکت‌های بزرگ می‌خواهند تا پایان ...

نوشته سرانجام فلش به آخر خط رسید؛ توقف پشتیبانی از ادوبی فلش در آینده نزدیک اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.