توصیه‌ی کوتاه مدیرعامل اپل در مورد موفقیت شغلی

تیم کوک، یکی از بزرگ‌ترین مردان دنیای تکنولوژی، می‌گوید همه‌ی آنچه برای رسیدن به موفقیت نیاز دارید، این است که بر علایق خود متمرکز شوید.