افزایش ۵ تا ۱۵ میلیونی قیمت خودروهای خارجی

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، خبر از افزایش قیمت ۵ تا ۱۵ میلیونی خودروهای وارداتی در پی بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو داد.