از این ۷ اشتباه در انتخاب شغل پرهیز کنید

انتخاب کردن شغل مناسب بسیار چالش‌برانگیز است. برای انجام این کار هرگز از دیگران تقلید نکنید و تنها استعدادها و احساسات درونی خود را جدی بگیرید.