پیدا کردن نوع و طرز تهیه‌ی انواع غذا با آپلود تصویر آن

محققان الگوریتمی با قابلیت یادگیری طراحی کرده‌اند که می‌تواند با بررسی عکس غذاهای مختلف، نام و طرز تهیه‌ی آن‌ها را مشخص کند.