پایان نمایشگاه الکامپ ۲۳ در سالن الکام استازر

بیست و سومین نمایشگاه الکامپ در سالن الکام استارز، با حضور مسئولین برگزاری و استارتاپ‌ها به کار خود پایان داد.