نیسان  GT-R نسخه‌ی پردزیلا معرفی شد

شرکت خودروسازی نیسان حامی مالی تیم نشویل پردتورز در لیگ هاکی NHL است. این خودروساز برای حمایت از تیم نشویل و کارهای خیریه، خودروی پردزیلا را ساخته است.