معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: پست وزارت را قبول نخواهم کرد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در جریان حضور در الکام استارز، اعلام کرد که پست وزارت را قبول نخواهد کرد.