مشاهده ناهنجاری‌های گرانشی در زمین برای اولین‌ بار

دانشمندان موفق شده‌اند برای نخستین‌ بار، اثری بنیادین را در یک بلور مشاهده کنند که پیش‌تر در اعماق کیهان به دنبال یافتن آن بوده‌اند.