رشد ۲۰ درصدی درآمد آلفابت طی بهار سال ۲۰۱۷

آلفابت یکی از پویاترین شرکت‌های تکنولوژی است و گزارش مالی جدید این شرکت، نشان می‌دهد که آلفابت همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد.