درآمد سامسونگ و گوگل از بازی موبایل، به حد اپل رسید

آمارها نشان می‌دهند که درآمدزایی گوگل و سامسونگ از بازی‌های موبایل به سطح درآمد اپل در این حوزه رسیده است.