خرید مناسب‌ترین کامپیوتر شخصی به کمک ابزار جدید مایکروسافت

مایکروسافت ابزار جدیدی در وب‌سایت رسمی ویندوز قرار داده است که به کاربران کمک می‌کند تا مناسب‌ترین کامپیوتر شخصی را انتخاب کنند.