تبدیل ارتباطات مجازی به مشتریان واقعی

اینترنت و ارتباطات آنلاین، کارآفرینان را به سمت کسب‌وکارهای مجازی کشانده است؛ اما می‌توان این دورکاری را به ارتباطات رو در رو تبدیل کرد.