افتتاح کارخانه ایران خودرو کرمانشاه

فاز نخست کارخانه ایران خودرو کرمانشاه، امروز و با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت و معدن به‌صورت رسمی افتتاح شد.