هفته نامه ویدیویی ۶۱: از کنسول جدید آتاری تا رکورد شکنی سریال بازی تاج و تخت

در شصت و یکمین هفته‌نامه ویدیویی زومجی، از کنسول جدید آتاری می‌گوییم و به رکوردشکنی سریال بازی تاج و تخت اشاره می‌کنیم.