معرفی انیمیشن کوتاه The Alchemist’s Letter

انیمیشن کوتاه The Alchemist's Letter، علاوه بر داشتن ظاهری زیبا،‌ یک اثر پر عمق و تاثیرگذار است.