محرمانه‌ترین اتاق الکام استارز

اتاق ویژه‌ی ارائه‌های الکامپ استارز، امسال برای اولین بار بستری برای تعامل سازمان‌‌یافته‌تر میان استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران به وجود آورد.