عملکرد سه دوره‌‌ نمایشگاه الکامپ

در آخرین ساعات برگزاری نمایشگاه الکامپ، مسئولان سازمان نظام‌صنفی به‌عنوان برگزار‌کنندگان، عملکرد سه دوره‌ی این رویداد را ارائه کردند.