رایزنی روسیه و آمریکا برای همکاری سایبری

مسکو و واشنگتن در حال مذاکره برای ایجاد یک گروه مشترک امنیت سایبری هستند.