داخلی سازی محصولات هیوندای در ایران توجیه ندارد

رئیس انجمن قطعه‌سازان، داخلی‌سازی محصولات هیوندای در ایران را با توجه به تیراژ پایین تولید آن‌ها در کرمان موتور، غیر منطقی می‌داند.