خیالتان راحت، رکودی در کار نیست ...!

موضوع مسکن و تأمین آن به یک مشکل تبدیل شده است و با وجود تعداد زیاد مشاوران املاک، مردم معتقدند باید ارائه خدمات در این بخش با سرعت بالاتر و روش‌های نوین و شفافیت بیشتر انجام شود.