تومان واحد رسمی پول ایران شد

ساعاتی پیش در هیئت وزیران، لایحه اصلاح قانونی پولی بانکی تصویب شد و تومان معادل ده ریال، به‌ عنوان واحد رسمی کشور تعیین شد.