الکامپ 23 به پایان رسید؛ بزرگ‌ترین رویداد فناوری کشور در قاب تصاویر

پس از گذشت ۴ روز از برگزاری مهمترین رویداد صنف فناوری اطلاعات (الکامپ ۲۰۱۷)، امروز عصر این دوره از الکامپ به کار خود پایان داد.