گزارش روز سوم؛ الکامپ برای سخت‌ افزاری‌ ها رنگ باخت

سومین روز از نمایشگاه با حضور وزیر و برگزاری همایش آینده اقتصاد فناوری اطلاعات برگزار شد.