کاهش قیمت محصول؛ استراتژی خطرناک رقابتی

برخی مدیران کسب و کار وقتی در رقابت با دیگران فعالان بازار قرار می‌گیرند، اولین راه‌حل را در کاهش قیمت محصولات می‌بینند.