پاول دورف: در صورت فیلتر تلگرام نیز سرورهایمان را به ایران منتقل نمی‌کنیم

پاول دورف اعلام کرده است که حتی در صورت فیلتر تلگرام در ایران نیز حاضر نیست سرورها به ایران منتقل شود؛ چنانکه در قبال چین نیز چنین تصمیمی گرفت.