پارس آنلاین با بسته‌های انرژی به الکامپ آمد

شرکت پارس آنلاین در بیست و‌ سومین نمایشگاه الکامپ، از بسته‏‌های اینترنتی «انرژی» رونمایی کرد.