معرفی دانشکده مدیریت اسلون، دانشگاه MIT

دانشکده‌ی مدیریت اسلون دانشگاه MIT، دومین آکادمی برتر کسب‌وکار جهان است که با داشتن بزرگ‌ترین مراکز تحقیقاتی و نوآوری، بیشترین تئوری‌های علمی مالی و مدیریتی را ارائه داده است.