فاز سوم شبکه‌ی ملی اطلاعات در الکامپ ۲۳ افتتاح شد

فاز سوم شبکه‌ی ملی اطلاعات امروز با حضور وزیر ارتباطات در نمایشگاه الکامپ بیست و سوم افتتاح شد.