شتاب دهنده‌ شریف به رشد و ارتقاء استارتاپ‌های نوپا می‌پردازد

شتاب‌دهنده‌ی شریف یکی از سرویس‌هایی است که به رشد و گسترش فعالیت استارتاپ‌ها کمک می‌کند.