توضیحات معاون وزیر ارتباطات در خصوص انتقال سرورهای تلگرام به ایران

مهندس جهرمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دیروز در خبر ساعت ۲۱ توضیحاتی در خصوص انتقال سرورهای شبكه‌ی تلگرام به ایران ارائه کرد.