بنکیو مانیتوری برای عکاسان حرفه‌‌ای معرفی کرد

شرکت بنکیو مانیتور جدید SW271 را با پنل IPS برای عکاسان حرفه‌ای معرفی کرد.